Ιστορικά Στοιχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρώτη συνάντηση ιδρυτικών μελών :
8 Δεκεμβρίου 1927
Δεύτερη συνάντηση ιδρυτικών μελών :
16 Δεκεμβρίου 1927
Πρώτη συνεδρίαση μελών :
17 Ιανουαρίου 1928

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Αλιβιζάτος
Ανδρέας Αντύπας
Μαρίνος Γερουλάνος
Εμμανουήλ Κοντολέων
Διονύσιος Κόκκορης
Κωνσταντίνος Λούρος
Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος
Μαθιός Μακκάς
Κωνσταντίνος Μέρμηγκας
Γεράσιμος Φωκάς

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μαρίνος Γερουλάνος
Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Κονταργύρης
Ειδ. Γραμματέας: Ζαννής Καϊρης
Ταμίας: Διονύσιος Κόκκορης
Σύμβουλοι: Νικόλαος Κατερινόπουλος
Μαθιός Μακκάς
Γεώργιος Σταυρίδης