Καταστατικό

Το καταστατικό της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας που ακολουθεί, ισχύει από το Νοέμβριο του 2008 οπότε και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

file-pdfΚαταστατικό Ελληνικής Χειρουργικής Εταρείας