Μετάβαση στο Περιοδικό

Το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας “Ελληνική Χειρουργική”, εκδίδεται πλέον από το 2010 υπό την εποπτεία του διεθνούς εκδοτικού οίκου Springer στην αγγλική γλώσσα (οι ελληνικές εργασίες συνοδεύονται και από ευρεία ελληνική περίληψη), με την ονομασία “Hellenic Journal of Surgery”, ανά δίμηνο.

Μπορείτε να το επισκεφθείτε, μέσα από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Springer
Σύνδεσμος προς τον εκδοτικό οίκο Springer
γιά το Hellenic Journal of Surgery