Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εταιρείας διοργάνωσης του 30ου πανελλήνιου συνεδρίου χειρουργικής και διεθνές χειρουργικό φόρουμ

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία ως οργανωτικός φορέας  προσκαλεί σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ  που προγραμματίζεται να γίνει τον Νοέμβριο 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού.  Οι πρόεδροι του Συνεδρίου κκ. Θ. Γερασιμίδης και Χρ. Δερβένης αποτελούν την  Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που θα κατατεθούν και θα εισηγηθούν προς τελική απόφαση στο  Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι 22 Απριλίου 2015 και ώρα 12 μεσημβρινή σε 3 σφραγισμένα αντίτυπα, προσκομίζοντας τα δια αντιπροσώπου σας στα γραφεία την Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Άρτης 1. Η εκτίμηση των προσφορών για  την ανάληψη της διοργάνωσης του Συνεδρίου θα βασισθούν αυστηρά στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί (Προκήρυξη).

docx-fileΠροκήρυξη Διοργάνωσης Συνεδρίου ΕΧΕ 2016