Προς τα Τακτικά Μέλη της ΕΧΕ για 13ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο