Προσοχή! Επείγουσα Ανακοίνωση: Αλλαγή του χώρου πραγματοποίησης των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων έτους 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015

Σας ανακοινώνουμε  ότι  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΧΕ για το έτος 2015, συνεχίζεται απρόσκοπτα στο  αμφιθεάτρο του Ερρίκος Ντυνάν αντί του αμφιθεάτρου του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς.

Έτσι από  Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2015,στο αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν Medical Centre  (Λ. Μεσογείων 107, Αθήνα) θα πραγματοποιηθούν από17.00 –21.00 τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα κατά τις ημερομηνίες

  • 3 Απριλίου 2015
  • 8 Μαΐου 2015
  • 5 Ιουνίου 2015
  • 25 Σεπτεμβρίου 2015
  • 23 Οκτωβρίου 2015
  • 27 Νοεμβρίου 2015
  • 11 Δεκεμβρίου 2015

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ!