Προς τα Τακτικά Μέλη για 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής