Διεθνών Σχέσεων
….

Μαστού
….

Ενδοκρινών Αδένων
….

Παχέος Εντέρου
….

Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος
…..

Μεταμόσχευσης Οργάνων
….

Ανώτερου Πεπτικού & Βαριατρικής Χειρουργικής
….

Λαπαρο-ενδοσκοπικής Χειρουργικής
….