Οδηγίες προς τους συγγραφείς εισηγήσεων

 
 1. Xρησιμοποιείτε USB memory stick ή CD-ROM.
 2. Γράψτε στην ετικέτα του τον τίτλο της ομιλίας σας και το όνομά σας.
 3. Επεξεργαστής κειμένου : Word Microsoft, γραμματοσειρά Times New Roman.
 4. Τίτλος : Times New Roman Bold, μέγεθος 14, χρώμα μπλε. Στοίχιση στο κέντρο.
 5. Κενή σειρά.
 6. Συγγραφέας, -είς : Times New Roman Bold, μέγεθος 12, χρώμα μαύρο. Στοίχιση στο κέντρο.
 7. Τίτλος – Θέση συγγραφέα, -έων : Times New Roman Bold, μέγεθος 12, χρώμα μπλε. Στοίχιση στο κέντρο.
 8. Κενή σειρά.
 9. Υπότιτλος (αν υπάρχει): Times New Roman Bold, μέγεθος 12, χρώμα μπλε. Στοίχιση στο κέντρο.
 10. Κενή σειρά.
 11. Κείμενο : Times New Roman, μέγεθος 12, χρώμα μαύρο.
 12. Τοποθετείτε το κείμενο στο άκρο αριστερό περιθώριο χωρίς περιγράμματα. Στοίχιση σε αμφότερα τα περιθώρια.
 13. Αριστερό περιθώριο 0, δεξί περιθώριο 0.
 14. Εσοχές : πρώτη ειδική εσοχή 0.5, δεύτερη ειδική εσοχή 1.5-2
 15. Κάθε παράγραφος αρχίζει χωρίς ειδική εσοχή.
 16. Οι παράγραφοι χωρίζονται με κενή σειρά ανάμεσά τους
 17. Κεφαλίδες παραγράφων : Times New Roman Bold, Italic, μέγεθος 12, χρώμα μαύρο. Στοίχιση άκρο αριστερό.
 18. Μη χωρίζετε την λέξη στο τέλος της σειράς.
 19. Διάστιχο σειρών κειμένου 1
 20. Bold και italics εντός κειμένου προκειμένου να τονισθεί κάτι ιδιαίτερα κατά την κρίση σας
 21. Οι πίνακες αποτελούν μέρος του κειμένου. Ξεχωρίστε τα διαφορετικά μέρη του πίνακα με γραμμές, χωρίς περίγραμμα.
 22. Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος του κειμένου και πρέπει να αποστέλλονται και μεμονωμένα σε J-PEG format, διαφορετικά δε θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Σάρωση φωτογραφιών τουλάχιστον 1200Χ1200 dpi.
 23. Βιβλιογραφία : κανονική με παραπομπές και αρίθμηση στο κείμενο (σύστημα Harvard).